Carta Marc Xarxa Infojove
     
 
 
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS
Certificats oficials de coneixements de llengua catalana
Proves de gener de 2015
Nivells A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu)
Termini d'inscripció: del 4 al 18 de novembre de 2014
Més informació a http://ieb.caib.es 

 

c

L'HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC ÉS DE 8 A 15 HORES

B
b
e
B
allot
B
dos
B