CARTA MARC

 

Durant el 2008, la Direcció General de Qualitat dels Serveis ha posat en marxa el projecte d'elaboració i implementació de Cartes Marc, tal i com està previst en el programa número 9 de compromisos amb la ciutadania del Segon Pla Estratègic de Qualitat del Govern de les Illes Balears.

El projecte pretén que els grans àmbits sectorials de les unitats o dels centres del Govern de les Illes Balears participin d'una manera activa en l'elaboració i la implementació de Cartes Marc en la seva xarxa de serveis.

Un d'aquests àmbits sectorials ha estat la Xarxa Infojove i aquí teniu el resultat.

Text de la Carta Marc

Cartell

Fulletó

Mapa i directori

 

PUJAR