.

Nom: Servei d'orientació UNIVERSITY OF GLASGOW ( Mixtes )
Comunitat Autónoma: - Localitat: GLASGOW (SCOTLAND)
Direcció: 73 Great George Street Codi Postal: Glasgow, G12 8RR, Scotland, UK
Teléfon: 0141 330 4743 FAX: 0141 330 4080
E-mail: accom@gla.ac.uk Pàgina WEB: http://www.gla.ac.uk/services/accommodation/general/introduction.htm
Preus:
Places:
Informació y serveis: Web directe a la pàgina d'informació d'allotjaments per estudiants de la Universitat de Glasgow..
Sol.licituts:
Observacions: